WRITE READ SHARE FUN AND FRIENDLY

NimbuzzKancut_Black  NimbuzzBocari  NimbuzzBlackgun.Frendly  NimbuzzRancid_radio  NimbuzzSangkuriang  NimbuzzV_yant  NimbuzzBlack_Kawer  NimbuzzThe$Grim

WELCOME IN WORD FORUM THE BEST FRIENDLY

  coloring your pm or status

  Share
  avatar
  kancut_black
  CO ADMIN
  CO ADMIN

  Jumlah posting : 70
  Join date : 2010-06-24
  Age : 32
  Lokasi : banjarsari.....ciamis

  coloring your pm or status

  Post by kancut_black on Wed 21 Jul 2010 - 13:13

  HI
  with this code you can color your pm8-D

  copy character between Slash and copy befor your pm


  ⠄ì⠄ì
  / ⠄ì�ì / ⠄ìì / ⠄ù⠄ ì / ⠄ù⠄ / ⠄ìü⠄ ì / ⠄úú⠄ì / ⠄ì[⠄] / ⠄ìì®ò / ⠄ì[®] /
  ⠄ú⠄ñì / ⠄ú[⠄] / ⠄ùù® / ⠄ì ⠄ì / ⠄üx⠄ì /⠄ù#ù<br /> ⠄úú⠄ì /⠄ìì®ò
  /⠄[⠄] /⠄[®] /⠄ùù® /⠄ú[] /⠄üxì /⠄ì /r /⠄üx⠄ /⠄ì ra /⠄üx⠄ì/⠄ì�ì /⠄ì[®]
  /⠄ù⠄ /⠄ù⠄ ì/⠄ì⠄ì / <br /> ⠄xüx /⠄xx /⠄ü⠄x /⠄ü /⠄üx /⠄üxsa/⠄üx
  s/⠄ü Ss/⠄ì®] /⠄®] /⠄ì[® /⠄ììù /⠄® S/⠄` /⠄ù⠄ \ /⠄:$ss/

  enjoy

   Current date/time is Tue 19 Jun 2018 - 7:31